Ważne telefony

Numer alarmowy 112
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö Tel.: 0046 40 987 987
Tel. : 0046 40 267 416